day

8

#BeBoldForChange 2017

Na današnji dan, u povodu obilježavanja 8.ožujka, Međunarodnog dana žena, koji se obilježava svake godine, od 1975. godine, koja je proglašena Međunarodnom godinom žene-kada su članice UN-a službeno počele obilježavati Međunarodni dan žena kao godišnji praznik, prisjećamo se mnogih žena prije nas koje su imale hrabrost, odlučnost i istrajnost u svojoj borbi za promjenu svijeta i slavimo ekonomska, politička, i društvena dostignuća svih žena diljem svijeta.

Tijekom proteklog stoljeća, od prvog obilježavanja Međunarodnog dana žena, svjedočili smo transformaciji zakonskih prava žena, obrazovnim dostignućima u javnom i političkom životu, poslovanju, obrazovanju, kulturi, itd.  U svim regijama svijeta države proširuju zakonska prava žena. Žene su napravile mnogo koraka naprijed. Pa ipak, iako je ostvaren određeni napredak, niti jedna zemlja ne može se pohvaliti potpunim odsustvom rodne diskriminacije, čak ni u najrazvijenijim demokracijama. Nejednake mogućnosti prisutne su još uvijek u svakom segmentu javnog i privatnog života, kao i kontinuirano nasilje nad ženama u svim oblicima njegove pojavnosti.

Žene daju veliki doprinos društvu i zbog toga im je potrebno omogućiti da ostvare sve svoje potencijale. Pitanje položaja žena, pitanje je temeljnih civilizacijskih vrijednosti inheretnih dostojanstvu svakog ljudskog bića i pokazatelja vjerodostojnosti provedbe naše politike ravnopravnosti spolova i zaštite prava žena. Danas, na Međunarodni dan žena, potvrdimo još jednom svoju posvećenost, ostvarivanju jednakih prava i mogućnosti za žene i muškarce u našem društvu.

Gender Centar Federacije BiH čestita svim ženama u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta ovaj važni Dan, s porukom: Budite jake, hrabre i istrajne u ostvarivanju vaših ciljeva!