Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA DONOSI PRVI GENDER AKCIONI PLAN

VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA DONOSI PRVI GENDER AKCIONI PLAN

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 86 .redovnoj sjednici održanoj 30.04.2021. godine, imenovala je i Koordinaciono tijelo za izradu i praćenje Gender Akcionog plana Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2024. godine, a njegovi...

JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADSKIM UPRAVAMA

JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADSKIM UPRAVAMA

  JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADSKIM UPRAVAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA ČLANOVE/ČLANICE KOMISIJA/ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Udruženje građana „Nešto Više“, u partnerstvu sa organizacijom Amica Educa i saradnicima Gender Centar...

Čestitamo 8. ožujak – Međunarodni dan žena

Čestitamo 8. ožujak – Međunarodni dan žena

 #ChooseToChallenge Saopštenje za javnost - Gender Centar Federacije Bosne iHercegovine:  U ime Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, čestitamo 8. ožujak - Međunarodni dan žena svim ženama i djevojčicama u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.  Ključ za...

Predstavljeni rezultati projekta podrške ženskom poduzetništvu u FBiH

Predstavljeni rezultati projekta podrške ženskom poduzetništvu u FBiH

U sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu danas je održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati realiziranog projekta „Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva žena u FBiH“. Na konferenciji je...