PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU

,

ROB_prirucnikSvrha ovog priručnika je da pruži informacije i praktičan alat koji će olakšati donosiocima odluka da, cijeneći potrebu osiguranja jednakih prava i mogućnosti za sve, analiziraju, procijene, donesu i prate djelotvornost odluka o raspodjeli javnih sredstava na rodno odgovoran način. Priručnik može poslužiti i kao koristan alat u procesu planiranja i izrade rodno odgovornog prijedloga budžeta, kao i rodno odgovorne fiskalne procjene uticaja propisa pri razmatranju prijedloga mjera javnih politika.

Cilj izrade i primjene Priručnika je da osnaži inicijative i procese koji efikasno doprinose osiguranju pune ravnopravnosti spolova i društva jednakih mogućnosti za sve, što u cjelini vodi ka stabilnijem i prosperitetnijem razvoju društva u cjelini. Ovim priručnikom želi se dati doprinos boljem razumijevanju i korištenju rodno odgovornog budžetiranja kao instrumenta za postizanje tog cilja.

Preuzmite PRIRUČNIK O RODNO ODGOVORNOM BUDŽETIRANJU B / H / S

Skills

Posted on

12. Novembra 2015.