ROD I PRAVOSUĐE

ROD I PRAVOSUĐE

Ponekad se jednostavno pretpostavlja da je zakon objektivan, neutralan i nepristrasan i da stoga spol ima malo ili nimalo uticaja na njegovu provedbu. Pa ipak, ostaje pitanje: Kako pravni praktičari, koji su pod uticajem društvenih normi mogu implementirati pravo u...
Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti

Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti

Svrha ovog vodiča je da potakne vas i ostale žene civilnog  društva da se angažujete u transformiranju sektora sigurnosti  u vašim zajednicama i zemljama. Vodič vas ohrabruje da  učestvujete u dijalogu i donošenju  odluka,  je da se angažujete  u reformi sektora...
Rodno odgovorno budžetiranje za mlade

Rodno odgovorno budžetiranje za mlade

Priručnik za monitoring i evaluaciju politika i strategija prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja je edukacijski, informativni i praktični resurs kojim će se služiti prvenstveno mladići i djevojke uključeni u izradu, praćenje i analizu...