Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ faza II, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, raspisuje javni poziv za odabir konsultanta/ice za izradu analize rada SOS telefona 1265 za pomoć žrtvama nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Cilj:

 • Urađena Analiza rada SOS telefona 1265 i pružanja usluga žrtvama nasilja

Način rada:

 • Analiza statističkih podataka SOS telefona
 • Intervju sa operaterima SOS telefona s ciljem prikupljanja informacija o pružanju usluga i preporuka za poboljšanje rada SOS telefona
 • Upitnici/Intervjui sa građanima
 • Analiza medijske pokrivenosti informacija o SOS telefonu

Trajanje:

 • Vremenski okvir u trajanju od 45 dana od dana potpisivanja ugovora

Opis:

 • Analiza rada SOS telefona će se raditi na osnovu postojećih statistički podataka o pruženim uslugama na SOS telefon. Usluge pružaju operateri nevladinih organizacija i centra za socijalni rad.

Također, prikupljat će se i analizirati podaci kroz intervju sa SOS operaterima, predstavnicima nevladinih organizacija i centra za socijalni rad koji pružaju usluge podrške.

Analiza treba da sadrži i prijedloge i preporuke za poboljšanje rada SOS telefona, poboljšanje kvalitete usluga, dostupnosti usluge žrtvama nasilja ali i svjedocima nasilja, kao i preporuke za bolje funkcioniranje SOS telefona i načinu finansiranja rada operatera.

Analiza treba da sadrži i informacije prikupljene od građana o vidljivosti i dostupnosti usluge SOS telefona, kao i informacije o medijskoj zastupljenosti informacije o SOS telefonu.

 • Nacrt sadržaja materijala je slijedeći:
  • Uvod
  • Analiza statističkih podataka za period 2008.-2019.
  • Analiza rada SOS telefona
  • Preporuke za unapređenje rada SOS telefona
  • Zaključci

Napomena: Konsultant prilikom prijave u prijedlogu načina rada daje svoj nacrt sadržaja materijala.

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema društvenog smjera
 • Minimalno pet godina radnog iskustva u struci
 • Posjedovanje dodatnih znanja u oblasti nasilja u porodici
 • Iskustvo u izradi sličnih analiza i/ili dokumenata

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Biografija
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Prijedlog načina rada

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do srijede 22.7.2020. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba