Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ faza II, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, raspisuje javni poziv za odabir konsultanta za javne nabavke.
Cilj:
• Stručna pomoć i podrška Komisiji za javne nabavke Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine
Način rada:
• Konsultacije putem telefona
• Konsultacije putem e-maila
• Konsultacije na radnim sastancima Komisije za javne nabavke Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine
Trajanje:
• Prema Planu javnih nabavki za 2020. (dostupan na www.gcfbih.gov.ba)
Uslovi:
• Završena edukacija iz javnih nabavki
• Minimalno pet godina radnog iskustva na poslovima javnih nabavki
• Posjedovanje dodatnih znanja iz oblasti javnih nabavki
Uz prijavu potrebno je dostaviti:
• Dokaz o završenoj edukaciji iz javnih nabavki
• Dokaz o radnom iskustvu

Prijave poslati najkasnije do srijede 24.6.2020. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba