Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i Organizacija Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) održali su konzultativni sastanak s Koordinacijskim odborom za praćenje provedbe Akcijskog plana za implementaciju UNSCR 1325 “Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini. Sastanak je organiziran u povodu izrade drugog Akcionog plana za razdoblje 2014 – 2017.

Kako je tom prilikom kazala direktorica Agencije za ravnopravnost spolova, Samra Filipović Hadžiabdić, cilj sastanka je zajednički razmotriti prioritete za idući Akcijski plan i definirati mogućnost da dosadašnji dijalog preraste u novi oblik suradnje i partnerstva.

“Stoga je ovo pravi trenutak da zajednički razmotrimo sve one probleme koje su organizacije koje vi predstavljate prepoznale u svojoj praksi u nekoliko prethodnih godina kako bismo iste zajednički definirali kao aktivnosti Akcionog plana kao dokumenta Vijeća ministara BIH. U tom smislu pozdravljamo podršku koju UN WOMEN pruža Vama ali i nama da se ovi problemi što jasnije definiraju te da se utvrde fokusirane aktivnosti za naredni period“, kazala je direktorica Samra Filipović-Hadžiabdić.

Nezavisna procjena Akcionog plana BiH 2010-2013 koju je proveo Institut za inkluzivnu sigurnost iz Washingtona je ukazala na činjenicu da je Akcioni plan BiH globalni model u implementaciji Rezolucije 1325. Ista procjena je također ukazala i na oblasti u kojima je potrebno dodatno ulagati kako bi se postigao napredak te je dala niz preporuka kako bi se povećao uticaj aktivnosti u ovoj oblasti.

Jedna od preporuka jeste i uključivanje nevladinih organizacija u koordinacioni mehanizam kroz ostvarivanje svrsishodnog partnerstva u pripremi i realizaciji aktivnosti iz novog Akcionog plana. Stoga je jedan od ciljeva konzultacija da se usuglasi tekst Memoranduma o razumijevanju između Koordinacionog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini i NVO kako bi osiguralo postojanje platforme za partnerstvo i suradnju.

Uloga nevladinih organizacija u ovom procesu presudna je kad je riječ o prijenosu znanja i suradnji s lokalnim tijelima samouprave u procesu provođenja Rezolucije 1325 na lokalnom nivou. Jedan od osnovnih naglasaka novog Akcionog plana bit će na provođenju principa humane sigurnosti što je novi i jedinstveni primjer u radu na provođenju Rezolucije koji bi trebao „humanizirati“, odnosno, osigurati mir i sigurnost svakoj pojedinki i pojedincu u svakoj zajednici u Bosni i Hercegovini.