logoOvaj dio web stranice u potpunosti prati strukturu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i nudi informacije o stanju ravnopravnosti spolova na području Federacije BIH. Podaci koji su korišteni za prikaz stanja se kontinuriano prikupljaju ali se u velikoj mjeri oslanjaju na studiju „Rodna ravnopravnost u Federaciji Bosne i Hercegovine 2010 – 2012“. Ova studija predstavlja rezultat istraživačkog projekta čiji je cilj bio prikazati napredak u provođenju mjera donesenih u skladu sa zacrtanim strateškim smjernicama uzimajući u obzir elemente rodne ravnopravnosti, kao složenog i višedimenzionalnog koncepta.

Ova studija u potpunosti prati prioritetne oblasti Gender akcionog plana BiH i analizira stanje ravnopravnosti spolova na području Federacije BIH.

 

nasilje ravnopravno
trziste obrazovanje
zdravlje socijalna

 

Imajući na umu analizom utvrđene isprepletenosti i međuzavisnosti pitanja od značaja za rodnu jednakost za čije rješavanje je potrebno multisektorsko koordinirano djelovanje, za buduće analize stanja rodne ravnopravnosti predlaže se inovativni pristup po domenama rodne jednakosti koje korespondiraju sa savremenim policy domenama u kojima se mjere rezultati razlika između muškaraca i žena, a to su: rad, znanje, moć, novac i zdravlje.

Stanje ravnopravnosti spolova u FBIH

nasilje ravnopravno
trziste obrazovanje
zdravlje socijalna
Gender akcioni plan BIH

struktura_GAP