IGMM

Institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova odnose se na pojedinačno državno tijelo, ili organizirani sistem specijaliziranih institucija (uredi, komisije, parlamentarna tijela, agencije itd.) smještenih na različitim nivoima vlasti koje su zadužene za unapređivanje statusa žena i provođenje politike ravnopravnosti žena i muškaraca – kao državne politike. Ove strukture trebalo bi da se bave temom rodne ravnopravnosti u svim područjima života i da stvore uvjete za uklanjanje socijalnih, ekonomskih, tradicijskih i političkih uzroka neravnopravnosti između žena i muškaraca.

U posljednjih desetak godina Bosna i Hercegovina je učinila značajne korake u smjeru razvijanja institucionalnih kapaciteta za rad na rodnoj ravnopravnosti i zakonskih odredaba uvedenih s ciljem garantiranja prava žena i rodne ravnopravnosti.

Na državnom nivou djeluje Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova  Parlamentarne skupštine BiH, a na entitetskom nivou Komisija za jednakopravnost spolova Doma naroda i Komisija za ravnopravnost spolova Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, te Odbor jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske. Osnovane su i komisije za ravnopravnost spolova kantonalnih skupština u Federaciji BiH. Na lokalnom nivou djeluju komisije u okviru  općinskih vijeća/skupštinama opština u skoro svim općinama u BiH. Pojedine komisije na kantonalnom i opštinskom nivou nisu funkcionalne, te je neophodno ojačati kapacitete pomenutih komisija kako bi mogle provoditi aktivnosti iz svojih mandata.

U  izvršnoj vlasti, u okvir u Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, djeluje Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, a na entitetskom nivou ranije uspostavljeni: Gender Centar Federacije BiH i Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu Gender centar Republike Srpske).

Osim navedenih, sistem institucionalnih mehanizama za ostvarivanje principa ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini čine i sljedeća tijela:

  1. Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
  2. Komisija za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  3. Komisija za ravnopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  4. Odbor za jednake mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske,
  5. Komisija za ravnopravnost spolova Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine,
  6. Komisije/odbori za ravnopravnost spolova kantonalnih skupština i kantonalnih vlada,
  7. Gradsko vijeće/Skupština grada (gradovi Sarajevo i Mostar),
  8. Komisije za ravnopravnost spolova općinskih vijeća/skupština općina i ureda načelnika općina (osnovane u više od 95% općina).