Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za lektorisanje dokumenta Strategije ze prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici” O...

Javni poziv za NVO

Javni poziv za NVO

Broj:03-45-1-307/22 Sarajevo, 30.05.2022. Na osnovu Posebnog sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Švedske, koju zastupa švedska Međunarodna razvojna agencija za saradnju,...

Usvojen Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona

Usvojen Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona

Na prijedlog Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona, a uz podršku Gender Centra Federacije BiH,Vlada Kantona, na 332. sjednici, donijela je Odluku kojom usvaja Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona za period 2022.- 2025.godine. Gender...

J A V N I   P O Z I V

J A V N I   P O Z I V

Na osnovu potpisanog Standardnog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) o implementaciji projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i...

Gender Centar Federacije BiH na novoj adresi

Gender Centar Federacije BiH na novoj adresi

Obavještavamo Vas da smo od 06.04.2022. godine na novoj adresi Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, zgrada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, XIV sprat. S poštovanjem,      

Mirza Teletović podržao projekat “Stop nasilju nad ženama”

Mirza Teletović podržao projekat “Stop nasilju nad ženama”

Sve više sportista se uključuje u akciju koju je Mozzart pokrenuo u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH i Gender Centrom Federacije BiH. Svjetske zvijezde se priključuju akciji "Stop nasilju nad ženama", poslije Edina Džeke, projekat, koji je Mozzart...

Edin Džeko podržao projekt “Stop nasilju nad ženama”

Edin Džeko podržao projekt “Stop nasilju nad ženama”

U danima kada se mnogo govori o rodnoj ravnopravnosti, u javnosti najviše odjekuje poruka Edina Džeke i njegove supruge Amre! Čuveni bračni par slikao se u majici “Stop nasilju nad ženama”, što je slogan projekta koji je kompanija Mozzart pokrenula u saradnji sa...

Sporazum za realizaciju edukacija za nosioce pravosudnih funkcija u FBIH

Sporazum za realizaciju edukacija za nosioce pravosudnih funkcija u FBIH

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, u Sarajevu, potpisali su Sporazum o saradnji za realizaciju specijalističkih edukacija o primjeni propisa u oblasti nasilja u porodici za nosioce pravosudnih funkcija....