Nakon uspješnog predstavljanja prvog indeksa prošle godine, ovom novom analizom nastavlja se istraživanje i vrednovanje ravnopravnosti spolova u našoj zemlji. Metodologija koja se koristilila temelji se na priznatoj metodologiji Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE), osmišljenoj za mjerenje postignutog nivoa rodne ravnopravnosti u šest ključnih područja: Znanje, Moć, Rad, Zdravlje, Vrijeme i Novac. Domene omogućuju dublje razumijevanje dinamike ravnopravnosti spolova u zemljama Europske unije, kao i u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU.

BiH je u ovogodišnjem izvještaju izračunala tri pune domene – Znanje, Vrijeme, Moć, dok su parcijalna mjerenja izračunata za dvije – Rad i Zdravlje, što naglašava potrebu daljnjeg rada i fokusiranja na ove ključne aspekte.

Link na publikaciju IndeksRodneRavnopravnosti_BS.pdf (bhas.gov.ba);