Javni poziv za konsultantske usluge

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine” Konsultant/ica za edukaciju u cilju jačanja kapaciteta Općine Novo Sarajevo za provedbu i...

Poziv za ponude za direktni sporazum

Provođenje javnih nabavki putem direktnog sporazuma za robe i usluge u 2019. godini U skladu sa članom 15.,18., 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br.  39/14) i člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Gender Centru Federacije BiH,...

Poziv za dostavljanje ponuda po Anex II dio B ZJN

Poziv za dostavljanje ponuda po Anex II dio B ZJN za: Ugostiteljske usluge i usluge hotelskog smještaja Poziv ostaje otvoren do 31.12.2019. godine u 9:00. Usluge obrazovanja i osposobljavanja Poziv ostaje otvoren do 27.11.2019. godine u 9:00. Zainteresovani za učešće...

Javni poziv za konsultantske usluge

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za proces izrade Gender akcionog plana u dva kantona Federacije BiH” O programu FIGAP II...

Plan javnih nabavki – dopuna

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki usvojene 11.09.2019. godine Izmjene i dopune Plana javnih nabavki usvojene 18.09.2019....

Javni poziv za projekte NVO

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA GENDER CENTAR FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE   BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA GOVERNMENT GENDER CENTER OF THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA   Na osnovu Posebnog...

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II“ Koordinator/ca u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine O programu FIGAP II Program će biti usmjeren...

Direktni sporazumi u 2019. godini

U skladu sa članom 15.,18., 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br.  39/14) i člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Gender Centru Federacije BiH, broj: 03-34-237/19, od 10.06.2019. godine Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine...

JAVNI POZIV – konsultant/ica

U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekat...