JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za praćenje i provedbu Gender akcionog plana u Kantonu Sarajevo”. O programu FIGAP II...

JAVNI POZIV – za statističku obradu podataka

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“  koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje...

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta

Na osnovu potpisanog Provedbenog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kojeg zastupa Agencija za jednakopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19) za projekat „Jačanje kapaciteta...

Poziv za dostavljanje ponuda po Aneksu II dio B. ZJN

Poziv za dostavljanje ponuda po Aneksu II dio B. ZJN za: Poziv TD za aneks II dio B hoteli i ugostiteljske 17-2-1_opt Poziv ostaje otvoren do  31.12.2020. godine u 12:00 sati. Zainteresovani za učešće u postupku dodjele ugovora mogu se za više informacija obratiti ...