OBAVJEŠTENJE o odabiru vaninstitucionalnog partnera  GCFBIH

OBAVJEŠTENJE o odabiru vaninstitucionalnog partnera GCFBIH

U skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2022.godinu, 30.05.2022. godine, objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vaninstitucionalnim partnerima...

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za lektorisanje dokumenta Strategije ze prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici” O...

Javni poziv za NVO

Javni poziv za NVO

Broj:03-45-1-307/22 Sarajevo, 30.05.2022. Na osnovu Posebnog sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje zastupa Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Švedske, koju zastupa švedska Međunarodna razvojna agencija za saradnju,...

J A V N I   P O Z I V

J A V N I   P O Z I V

Na osnovu potpisanog Standardnog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) o implementaciji projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i...

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge tehnickog pregleda osiguranja i registracije sluzbenog vozila putem direktnog sporazuma_Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge tehnickog pregleda osiguranja i registracije sluzbenog vozila...

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge zbrinjavanja rashodovanih sredstava_Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge zbrinjavanja rashodovanih sredstava

Tel: +387 33 66 58 83
Fax: +387 33 26 52 00

E-mail: protokol@gcfbih.gov.ba