JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II - “Konsultant/ica za prikupljanje i obradu statističkih podataka u jedinicama lokalne samouprave" O programu...

JAVNI POZIV  za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za proces izrade Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona”

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za proces izrade Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona”

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za proces izrade Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona” O programu FIGAP II Program će...

Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala

Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala

Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala materijala za ciscenja i sitnog inventara putem direktnog sporazuma_Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala materijala za ciscenja i sitnog inventara putem direktnog sporazuma

Tel: +387 33 66 58 83
Fax: +387 33 26 52 00

E-mail: protokol@gcfbih.gov.ba