J A V N I   P O Z I V

J A V N I   P O Z I V

Na osnovu potpisanog Standardnog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) o implementaciji projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i...

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge tehnickog pregleda osiguranja i registracije sluzbenog vozila putem direktnog sporazuma_Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge tehnickog pregleda osiguranja i registracije sluzbenog vozila...

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge zbrinjavanja rashodovanih sredstava_Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge zbrinjavanja rashodovanih sredstava

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za proces izrade Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona” O programu FIGAP II Program će...

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za izradu Plana ravnopravnosti spolova u Društvu J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o....

Tel: +387 33 66 58 83
Fax: +387 33 26 52 00

E-mail: protokol@gcfbih.gov.ba