Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta

Na osnovu potpisanog Provedbenog sporazuma između Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine kojeg zastupa Agencija za jednakopravnost spolova BiH (broj: 03-05-267/19) za projekat „Jačanje kapaciteta...

Poziv za dostavljanje ponuda po Aneksu II dio B. ZJN

Poziv za dostavljanje ponuda po Aneksu II dio B. ZJN za: Poziv TD za aneks II dio B hoteli i ugostiteljske 17-2-1_opt Poziv ostaje otvoren do  31.12.2020. godine u 12:00 sati. Zainteresovani za učešće u postupku dodjele ugovora mogu se za više informacija obratiti ...

Javni poziv za konsultantske usluge

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine” Konsultant/ica za edukaciju u cilju jačanja kapaciteta Općine Novo Sarajevo za provedbu i...

Poziv za ponude za direktni sporazum

Provođenje javnih nabavki putem direktnog sporazuma za robe i usluge u 2019. godini U skladu sa članom 15.,18., 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br.  39/14) i člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Gender Centru Federacije BiH,...

Poziv za dostavljanje ponuda po Anex II dio B ZJN

Poziv za dostavljanje ponuda po Anex II dio B ZJN za: Ugostiteljske usluge i usluge hotelskog smještaja Poziv ostaje otvoren do 31.12.2019. godine u 9:00. Usluge obrazovanja i osposobljavanja Poziv ostaje otvoren do 27.11.2019. godine u 9:00. Zainteresovani za učešće...

Javni poziv za konsultantske usluge

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za proces izrade Gender akcionog plana u dva kantona Federacije BiH” O programu FIGAP II...

Plan javnih nabavki – dopuna

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki usvojene 11.09.2019. godine Izmjene i dopune Plana javnih nabavki usvojene 18.09.2019....