Plan integriteta

Plan integriteta Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine je interni dokument kojim je sadržan skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja i korupcije unutar Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.

Plan integriteta predstavlja rezultat postupka samokontrole Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike, kojima se utvrđuju, smanjuju, uklanjaju i sprječavaju mogućnosti nastanka i razvoja:
a) nepravilnosti u radu,
b) etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka i
c) koruptivnih ponašanja i korupcije.
Plan integriteta sadrži:
a) popis i pregled propisa i internih akata Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine;
b) organizacionu strukturu-šemu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine;
c) popis radnih mjesta sa detaljnim opisima ovlaštenja i odgovornosti;
d) popunjen izvještaj o stanju plana integriteta,
e) sve ostale relevantne dokumente koji se odnose na Plan integriteta.

Plan integriteta predstavlja metodu identifikacije aktivnosti osjetljivih na nepravilnosti i korupciju u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine. Plan integriteta ojačava mehanizam preventive i podstiče svjesnost o osjetljivim aktivnostima, stvarajući mogućnost većeg integriteta Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.Planom integriteta podiže se svjest o slabim tačkama u radu Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i ranjivosti na različite oblike nepravilnosti, korupcije i koruptivnog djelovanja, te pronalaženje najefikasnijih načina za suzbijanje navedenih oblika nepravilnosti.

Plan integriteta je dokument koji predstavlja rezultat postupaka samokontrole i samoprocjene Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine kao cjeline, te svake organizacione jedinice u cilju održanja i poboljšanja integriteta, transparentnosti i profesionalne etike. Donosi se na period od četiri godine ili do nastanka promjena koje bitno utiču na formalno-pravni status Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine.