Završni sastanak projekta “EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije”, koji je pokrenut s ciljem davanja podrške institucijama BiH kako bi se pomoglo ranjivim grupama u BiH, upriličen je danas u Sarajevu.

Realizacija projekta obuhvatila je sve zajednice širom Bosne i Hercegovine, s više od 2.000 osoba s ciljem unapređenja odgovora na diskriminaciju u BiH.

“Diskriminacija u BiH je i dalje stvarni problem. Veliki broj osoba u BiH svakodnevno je doživljava. Kroz ovaj projekat su se pokušali unaprijediti mogući odgovori kroz Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine”, istaknuo je ispred Gender Centra Federacije BiH.

Tom prilikom naglašeno je da je riječ o zakonima koji su dio EU pristupne obaveze.

Šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU Gianluca Vannini kazao je da je osiguranje istih prava za sve značajno za osnaživanje društva i bolju sigurnost.

“Univerzalnost ljudskih prava je od ključne važnosti za integraciju BiH u Evropsku uniju”, mišljenja je on.

Vannini je podvukao da je u protekle tri godine implementirano 880.000 eura za pružanje podrške Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, Gender Centru Federacije BiH, Gender Centru RS, ombudsmanima i relevantnim institucijama.

Podvukao je da je ovaj projekat postavio osnovu za buduće napore jer je okupio sve važne aktere kako bi zajedno radili u osiguranju ljudskih prava za sve.

Također je podvukao da je Evropska unija pružila više od deset miliona eura u vidu pomoći BiH u usklađivanju i poboljšavanju zakonodavstava u oblasti ljudskih prava, što podrazumijeva i zakone koji regulišu i porodično nasilje i rodno zasnovano nasilje.

Projekt “Evropska unija za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije u BiH” realizuje se u okviru programa IPA 2 pretpristupne podrške Evropske unije u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender centrom FBiH i Gender centrom Republike Srpske.

Jednaka prava i mogućnosti za sve! (youtube.com)

#RusimoStereotipe piruetom! (youtube.com)

#JednakaPravaiMogućnosti za sve! (youtube.com)