Vijeće ministara BiH usvojilo je Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period 2023 -2027.godina Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj 82/23. Struktura GAP BiH za period 2023. – 2027. se oslanja na strateške ciljeve, prioritete i mjere prethodnog GAP BiH za period 2018-2022. godine, državne i entitetske strategije razvoja, Strategiju za ravnopravnost muškaraca i žena Evropske unije i druge relevantne strateške dokumente Vijeća Evrope (u daljnjem tekstu VE), Evropske unije (u daljnjem tekstu EU) i Ujedinjenih nacija (u daljnjem teksti UN). To je okvirni strateški dokument koji daje smjernice za izradu operativnih planova i drugih implementacijskih dokumenata institucija na svim nivoima organizacije vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH). Ovaj strateški dokument sadrži sve oblasti društvenog života, ali su utvrđene prioritetne i transverzalne (eng. cross-cuting) oblasti, kao i oblasti koje se odnose na jačanje sistema, mehanizama i instrumenata za postizanje ravnopravnosti spolova, te jačanje saradnje i partnerstva.