Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

Najoštrije osuđujemo ubistvo u Sarajevu

Najoštrije osuđujemo ubistvo u Sarajevu

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine izražava najoštriju osudu i zabrinutost povodom ubistva žene u Sarajevu kao još jednom u nizu femicida kojima svjedočimo u našem društvu. Femicid predstavlja najekstremniju formu rodno zasnovanog nasilja. To je ubistvo...

Podržana i druga tematska sjednica u Kantonu Sarajevo

Podržana i druga tematska sjednica u Kantonu Sarajevo

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine Kantona Sarajevo održali su danas drugu tematsku sjednicu na kojoj se razgovaralo o nasilju nad ženama i u porodici. Predsjednica ove skupštinske komisije Vildana Bešlija je...