Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

Provedba Gender akcionog plana Općine Tešanj

Provedba Gender akcionog plana Općine Tešanj

Gender Centar Federacije BiH u saradnji sa Opštinom Tešanj organizovao je dvodnevnu edukaciju uposlenika Općine, vijećnika u Općinskom vijeću Tešanj i predstavnika javnih preduzeća i javnih ustanova Općine Tešanj, na temu Ravnopravnost spolova i diskriminacija na...