Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

Reagovanje na slučaj femicida u Gradačcu

Reagovanje na slučaj femicida u Gradačcu

Zgroženi posljednjim slučajem višestrukog ubistva u Gradačcu 11.08.2023. godine, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine izražava najoštriju osudu femicida i objavljivanja istog na društvenoj mreži. Ovim putem urgiramo na predstavnike organa pravosuđa da pooštre...

Nastavak uspješne saradnje GCFBIH i FMUP-a

Nastavak uspješne saradnje GCFBIH i FMUP-a

Direktorica GCFBIH Ana Vuković i  federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak održali su danas sastanak na kojem je razgovarano o nastavku uspješne saradnje a u cilju unaprjeđenje prevencije i jačanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te...

Žene su nositeljice razvoja turizma u FBiH

Žene su nositeljice razvoja turizma u FBiH

Najviše zaposlenih žena u FBiH radi upravo u uslugama, a turizam je jedan od ključnih sektora zapošljavanja i predstavlja potencijal za aktiviranje neaktivne radne snage, žena i muškaraca Žene su nositeljice razvoja turizma u FBiH - Interview.ba  

Realizacija Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

Realizacija Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici

1.1.3.     Mjera: Unaprijediti proces praćenja primjene propisa i usklađivanja sa stvarnim potrebama U skladu sa obavezama prema članu 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kao i prema članu 19. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, Gender...