U Službenom glasniku BiH (broj 58/14) objavljena je Izmjena i dopuna Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine prema kojoj će svi budući zakoni i dokumenti objavljivati uz poštivanje rodne ravnopravnosti: korištenjem rodno neutralnih oblika (osoba ili lice) te navođenjem uporedo oblika i u muškom i ženskom rodu u slučaju da se izrazi odnose i na muškarce i na žene.

forum_07

Ova izmjena predložena je od strane Komsije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na osnovu stručne podrške od strane profesorica i profesora jezika u zvaničnoj upotrebi u BiH. Sam proces izrade podržan je kroz program koji je izrađen uz podršku Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine koja je i osigurala finansijsku podršku iz sredstava FIGAP programa.

Zahvaljujući ovim izmjenama i dopunama svi budući propisi koje donosi Vijeće ministara BIH i Parlamentarna skupština BiH će osigurati generičko korištenje samo jednog roda (uglavnom muškog) kao jedinog roda u propisima čime su Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine usaglašena sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BIH.

“Član 44.
(Upotreba muškog ili ženskog roda)
(1) U propisu, gdje je to moguće, koristi se rodno neutralni oblik “osoba” ili “lice”.
(2) Kada, se definiraju, riječi se daju u muškom i ženskom rodu s kosom crtom, a onda se, radi preglednosti i čitljivosti,
upotrebljavaju samo u muškom ili ženskom rodu.”

Član 44a.
(1) Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u Pravilima i propisu donesenom na osnovu Pravila bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.
(2) Nosioci normativnih poslova dužni su u uvodnim odredbama propisa navesti definiciju iz stava (1) ovog člana.”