U organizaciji Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe i nizozemskog Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti, u Amsterdamu je 4-5.07. održana međunarodna konferencija o temi „Mediji i slika žene“.

Svrha konferencije bila je podići svijest medija, ali i šire javnosti o pitanju ravnopravnosti spolova i predstavljanju žena u medijima. Razgovarano je i o izazovima usklađivanja slobode izražavanja novinara i podržavanja principa ravnopravnosti spolova. Također, bilo je riječi i o izazovima koje predstavljaju novi mediji, njihovom utjecaju na pitanje ravnopravnosti spolova i o tome kako mogu biti korišteni kao potencijalni agenti za pozitivne promjene. Razmijenjene su ideje, dobre prakse i efektivne strategije za borbu protiv gender stereotipa.

 Nizozemska je vlada organizirala ovu konferenciju kako bi pokušala iskorijeniti stereotipno razmišljanje o ulozi spolova u društvu i razlika između muškaraca i žena. U toj zemlji ova pitanja spadaju u resor Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti. U radu konferencije sudjelovali su predstavnici vlada 47 članica Vijeća Europe, predstavnici tijela koja se bave ravnopravnošću spolova, predstavnici medija, civilnog društva, te drugih regionalnih i međunarodnih organizacija.