Analiza Vijeća Evrope o rodno-odgovornom budžetiranju

rob_logoRodno budžetiranje Završni izvještaj Stručne grupe za rodno budžetiranje (EG-S-GB)

Na osnovu prethodno pomenutih aktivnosti i kao dio vlastitih istraživanja stanja u pogledu ravnopravnosti polova i gender mainstreaming-a u državama članicama Savjeta Evrope, CDEG  je donio odluku da pažljivije sagleda različite metode koje stoje na raspolaganju za primjenu  strategije uspostavljanja ove prakse i saglasio se s tim da pitanje rodnog budžetiranja treba da predstavlja prioritet, imajući u vidu važnost izrade budžeta kao instrumenta politike i planiranja u vladama. U novembru 2002. godine, uspostavljena je neformalna stručna grupa za pitanje rodnog budžetiranja, s ciljem da se izradi popis bi uključivao i definiciju izrade takvog budžeta, metododologiju njegovog izvršenja i praktične primjere na lokalnom, regionalnom i državnom nivou.

Neformalna stručna grupa za rodno budžetiranje sastala se u Strazburu u novembru 2002, martu 2003. i novembru 2003. godine. U skladu sa odlukom CDEG-a, ova grupa je prerasla u Stručnu grupu za rodno budžetiranje SEG-S-GB), čiji je opis rada usvojio Komiteta  ministara 31. marta 2004. godine. Grupa (EG-S-GB) se sastala dva puta, u maju i u oktobru 2004. godine.  Postojeći izvještaj predstavlja rezultat tri sastanka Neformalne stručne grupe za rodno budžetiranje i dva sastanka Stručne grupe za rodno budžetiranje (EG-S-GB). Stručnu grupu čini šest stručnjaka/inja: jedna osoba iz CDEG-a i pet stručnjaka/inja iz oblasti rodnog budžetiranja 

 

Skills

Posted on

11. Jula 2014.