Rodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

rob_logoRodno budžetiranje: praktična primjena Priručnik

Ovaj priručnik polazi od pretpostavke da već postoji odgovarajuće razumijevanje pojma rod/gender, ciljeva strategije ravnopravnosti polova, načina na koje se manifestuje neravnopravnost polova, potreba za strukturalnim  promjenama koje imaju za cilj borbu  protiv nenamjerne rodne pristrasnosti i osnova rodnog/gender mejnstriminga kao strategije za rješavanje pitanja  avnopravnosti polova.  Rodno budžetiranje, kao instrument rodnog mejnstriminga, ne može da se primjenjuje bez osnovnog poznavanja ovih fundamentalnih elemenata. Činjenica  je da su neke od pilot  inicijativa za rodno budžetiranje  dovele do novog ili dubljeg razumijevanja pojma rod/gender među uključenim akterima. Međutim, usvajanje strategije rodnog budžetiranja zahtijeva prethodna iskustva u bavljenju pitanjima rodne ravnopravnosti. Rodno budžetiranje nije, samo po sebi, prvi korak u procesu.  

 

Skills

Posted on

11. Jula 2014.