Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, povodom obilježavanja 15.oktobra Međunarodnog dana žena na selu želi da naglasi značaj obezbjeđivanja humane sigurnosti kroz zaštitu ugroženih pojedinaca ili grupa od neizvjesnosti i prijetnji sa kojima se svakodnevno suočavaju. Pristup humane sigurnosti treba da otvori put ka uvođenju principa ravnopravnosti spolova, naročito u lokalnim zajednicama.

Ujedinjene Nacije proglasile su 2014. godinu za Međunarodnu godinu porodične poljoprivrede sa osnovnim ciljem da promovišu, ojačaju i unaprijede sve vidove porodične poljoprivredne proizvodnje, od hortikulture i stočarstva do ribarstva i šumarstva, kao modela društvene vrijednosti, ekonomske isplativosti i ekološke održivosti. Međunarodna godina porodične poljoprivrede treba da doprinese povećanju razumijevanja i podizanju svijesti o svim izazovima sa kojima se suočavaju “mali poljoprivredni proizvođači”, a najveći broj takvih proizvođača čine žene. Rijetko se dešava da su ovi proizvođači uključeni u zadruge ili druge oblike organizovane poslovne saradnje.

Već duži niz godina prisutan je trend „feminizacije sela“, kao posljedica migracije muške radne snage u gradove, u potrazi za poslom. Žene koje ostaju na imanjima bave se ekstenzivnom, naturalnom poljoprivrednom proizvodnjom ili prodajom proizvoda niže faze prerade (kolači, tjestenina, mesne prerađevine, zimnica i slično).Takođe, žene u ruralnim područjima pridonose blagostanju svojih porodica i razvoju privrede na selima.

U isto vrijeme, kvalitet života žena na selu, u najvećem broju slučajeva, je loš zbog neobrazovanosti, nedostupnosti informacija, loše infrastrukture, nedostatka slobodnog vremena, podređenog položaja u domaćinstvu uz neadekvatan pristup servisima, te patrijarhalnog načina vaspitanja. Promocija specifičnosti seoskih žena i njihova nedovoljno prepoznata i priznata uloga u društvu razlog su da se pozovu nosioci svih nivoa vlasti i kompletna javnost na rješavanje ovih problema. Položaj i značaj žena na selu u lokalnoj zajednici najčešće se uopšte ne prepoznaje i rijetko je direktno tretiran u njihovim strateškim planovima.