Delegacija Bosne i Hercegovine je učestvovala u radu 55. sjednice Komiteta za eliminaciju diskriminacije nad ženama. Bosna i Hercegovina, kao država članica Ujedinjenih naroda, je u petak  19.jula 2013. godine u Ženevi podnijela 4. i 5. periodični Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u BiH. Izaslanstvo naše države je predvodila Samra Hadžiabdić – Filipović, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova a pored nje u ovom sastanku su učestvovali i predstavnice entitetskih gender centara.

U izvještaju Bosne i Hercegovine istaknuto je da kad je riječ o pravima žena i ravnopravnosti spolova, postignut je značajan napredak, no još je uvijek nužno aktivno djelovati u ovoj oblasti. Iako stanje nije značajno bolje ili lošije u odnosu na druge države članice Ujedinjenih naroda, podaci u nekim oblastim još nisu zadovoljavajući. Žene nisu dovoljno zastupljene na mjestima donošenja odluka, a kako je nedavna Studija o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja nad ženama u BiH pokazala, svaka druga žena će u toku života doživjeti neki oblik nasilja, bilo ono fizičko, psihofizičko, seksualno ili ekonomsko. Zabrinjava i statistika nasilja u obitelji budući je riječ o nasilju u okviru domaće zajednice gdje bi se žene trebale osjećati najsigurnijima. Uz to, žene su u velikoj mjeri i dalje isključene iz tržišta rada.

 Nakon što se tokom ovog konstruktivnog dijaloga sagleda stanje u Bosni i Hercegovini Komiteta za eliminaciju diskriminacije nad ženama će objaviti svoje zaključke i preporuke kojima će zadužiti Bosnu i Hercegovinu za dalje aktivnosti u oblasti ravnopravnosti spolova i prava žena. Zaključci i preporuke Komiteta nakon prvog izvještaja su činili okosnicu djelovanja u oblasti prava žena i ravnopravnosti spolova.