U okviru provedenih aktivnosti na projektu „RAŽ za Radno Aktivne Žene“ koji je podržan od strane Gender centra Federacije BiH iz proračuna projekta „Gender odgovorno budžetiranje u kontekstu reforme budžetskih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine“, Razvojna agencija Žepče je u ponedjeljak 15.11.2021., organizirala posjete ustanovama koje skrbe za djecu s posebnim potrebama kao i za osobe koje su stanju socijalne potrebe, kako bi im uručila donacije u prehrambenim paketima koje su pripremile žene članice udruženja žena koje su bile uključene u realizaciju projekta u općinama Žepče i Zavidovići.

Radi se o Udruženju žena „Majska ruža“, Udruženje žena „Krivaja iskra“, „Udruženje žena Begov Han“ i Udruga žena „PRVA“ Žepče koje su prošle obuku iz oblasti prerade voća i povrća, te kojima je u okviru navedenog projekta donirana oprema namijenjena za proizvodnju sokova i džemova kao i prerađevina od povrća.

Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama u Žepču posjetili su direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko, Gabrijela Nedić voditeljica projekta i Naida Huskić iz Udruženja žena Begov Han, a na donaciji se zahvalilo direktor Ustanove Nurdžehan Šahinović. Sa udruženjima žena „Majska ruža“ i „Krivaja iskra“ Zavidovići organizirana je posjeta Javnoj kuhinji kojom upravlja dobrotvorno društvo „Merhamet“ Zavidovići i Udruženju roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Mala sirena“ Zavidovići. Pakete donacije uručile su Šemsa Šabić i Mubera Keserović zajedno sa predstavnicama RAŽ-a, a na njima su se zahvalile sekretarica OO Merhamet Zavidovići, Fatima Redžić i Edina Bešlija ispred Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju “Mala sirena”.

Tijekom posjeta razgovaralo se o vidovima zajedničke suradnje između ustanova koje skrbe za osobe koje su u stanju potrebe i nevladinih organizacija koje značajno mogu doprinijeti da se skrb za djecu i odrasle usmjeri na pravi način i od strane cijele lokalne zajednice.

Predstavnice udruženja žena iz Žepča i Zavidovića su iskazale spremnost da i dalje nastave sa organizacijom humanitarne pomoći ali i da se uključe i u druge vidove podrške kroz organiziranje kreativnih radionica koje bi vodile žene, članice udruženja, a koje bi bile namijenjen osobama sa posebnim potrebama.

Razvojna agencija Žepče, kao jedan od inicijatora ove akcije, pozvala je i druge organizacije iz lokalnih zajednica Žepče i Zavidovići da dio svojih aktivnosti usmjere prema djeci i omladini kojima je potrebna pomoć i na taj način doprinesu socijalnoj inkluziji svakog pojedinca.Gender  će nastaviti sa projektima kojima se doprinosi ekonomska i socijalna izgradnja dinamičnih lokanih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Gender Centar Federacije BiH će nastaviti sa projektima kojima se doprinosi ekonomska i socijalna izgradnja dinamičnih lokanih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Žene donirale prerađevine od voća i povrća – RAŽ (razepce.com)