Slijedom svog mandata EPP, najbrojnija politička grupa u PS Vijeća Evrope, predložila je zastupnicu Ismetu Dervoz, članicu Delegacije PS BiH u PS Vijeća Evrope za poziciju prve potpredsjednice Komiteta za ravnopravnost i nediskriminaciju PS Vijeća Evrope.

Komitet je imenovanje jednoglasno podržao. Ovo je prvo imenovanje članice/člana Delegacije PS BiH u biro nekog od Komiteta PS Vijeća Evrope.