BsMh05TCYAALFpVDanas se u Beču, Austriji završava dvodnevna konferencija, koju je organizirala Organizacija za europsku sigurnost i saradnju (OSCE) tj. Gender sekcija Sekretarijata OSCE, Ured za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u (ODIHR) i trenutno predsjedavajuća država OSCE-a, Švicarska.

Povod okupljanja je obilježavanje desetogodišnjice od usvajanja OSCE-ovog Akcionog plana za promoviranje ravnopravnosti spolova, ključnog OSCE-ovog dokumenta za ravnopravnost spolova, koji definira obaveze i zadatke svih 57 država – članica OSCE-a za ostvarivanje ravnopravnosti spolova.

Konferencija je okupila nacionalne predstavnike vlada, istaknute akademske predstavnike, te predstavnike civilnog društva, kojima je omogućena jedinstvena prilika da prezentiraju šta se postiglo zadnjih deset godina u smislu integriranja rodne perspektive u sigurnost, kao i šta je još potrebno da se uradi kako bi se ispunile dogovorene obaveze.

Učesnici su diskutirali o napretku implementacije obaveza ravnopravnost spolova kroz tri oblasti (promoviranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce sa fokusom na žene, mir i sigurnost; žensko ekonomsko osnaživanje i participaciju žena u javnom životu;  rodno zasnovano nasilje), kao i o inovativnim metodama poboljšanja implementacije Akcionog plana u budućnosti.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BIH je istakla značaj regionalne saradnje i ukazala je na rezultate koje su ostvarene u okviru Sarajevske i Mediteranske deklaracije o saradnji. Pored toga je pozvala OSCE i misije OSCE-a da pruže dodatnu podršku radu institucionalnih mehanizama u državama članicama pri tome naglasivši dobar primjer saradnje i partnerstva sa Misijom OSCE u BIH.