U zajedničkoj organizaciji Centra za bezbjednosnu saradnju RACVIAC i Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, u Zagrebu se od 12.-14. marta 2012. održao dvodnevni okrugli sto pod nazivom “Rod i reforma bezbjednosnog sektora – implementacija rezolucija Vijeća sigurnosti 1325 i 1820”.

Cilj okruglog stola bila je promocija i razmjena iskustva u području rodne jednakosti i osiguranje sudjelovanja žena u političkoj, javnoj i ekonomskoj sferi s posebnim naglaskom na mjere jačanja uloge žena u području sigurnosnog sektora.

Zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić  održao je predavanje o temi “Rod i reforma bezbjednosnog sektora – implementacija Rezolucija Vijeća sigurnosti 1325 i 1820”, te je naglasio da “predstavnici Ministarstva odbrane  BiH mogu istaći da su pripadnice Oružanih snaga  BiH učestvovale u međunarodnim mirovnim misijama pod okriljem UN u Etiopiji, Eritreji, Iraku i Afganistanu. To ukazuje na rastuću sposobnost transformacije za rješavanje novih izazova”.

Iskustva provodjenja Akcionog plana za imlementaciju Rezolucije 1325 u Bosni i Hercegovini, prenijeli su i predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

Okrugli sto je okupio predstavnike ministarstava odbrane zemalja jugoistočne Evrope, institucija ombdusmana, ministarstava unutrašnjih poslova, nevladinih organizacija, državnih institucija, kao i relevantnih stručnjaka iz UN-a, EU, NATO-a i OESC-a s ciljem pružanja relevantnih informacija o normama reforme sigunosnog sektora i spola s težištem na Rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a 1325 i 1820.