DSC_0010U Sarajevu je 10. i 11. juna/lipnja 2013. održan treći po redu Forum za razmjenu informacija o rodnoj ravnopravnosti i sigurnosti u BiH. Forum tradicionalno organiziraju NATO Štab Sarajevo, Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Projektni ured UN Women u BiH. Ove godine u organizaciji Foruma učestvuje i Sarajevski otvoreni centar, uz financijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Tema ovogodišnjeg Foruma je Priprema novog Akcionog plana Bosne i Hercegovine za primjenu UN Rezolucije Vijeća sigurnosti 1325 – „Žene, mir i sigurnost“.

Na Forumu su sudjelovali predstavnici/e BiH institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, koji/e su kroz svoje prezentacije i zajedničku diskusiju predstavili svoj dosadašnji rad na implementaciji Akcionog plana BiH za primjenu UN Rezolucije Vijeća Sigurnosti 1325 u periodu od njegovog usvajanja 2010. godine do danas, ali i svoje viđenje prioriteta na koje bi se trebao fokusirati Akcioni plan BiH za primjenu Rezolucije 1325 u narednih pet godina.

Nakon prezentacija, sudionici su definirali po tri prioriteta na koja bi trebalo posebno obratiti pažnju prilikom izrade novog Akcionog plana. Većina sudionika prioritete je odabrala iz tri cilja:

Povećanje broja žena na položajima donošenja odluka

Povećanje broja žena u policijskim i vojnim strukturama

Pomoć ženama i djevojčicama žrtvama tijekom ratnih sukoba.

Zajednički zaključak dvodnevnog foruma bio je da se treba osigurati sudjelovanje žena i njihovih interesa u pregovaračkim timovima Bosne i Hercegovine u procesu Europskih i euro atlantskih integracija.

Također, istaknuto je kako jedan od osnovnih fokusa mora biti na:

humanu sigurnost i lokalni nivo, uključujući i ruralna područja,

ekonomsko osnaživanje žena kao preduvjet za trajni mir,

nastaviti usklađivanje zakona,

nastaviti borbu za prevenciju obiteljskog nasilja i protiv stereotipa i predrasuda,

utvrditi ulogu muškaraca na pitanjima ravnopravnosti spolova,

promoviranje zakona s ciljem informiranja o dostupnim mehanizmima zaštite.