Na poziv Instituta za inkluzivnu sigurnost koji već dugi niz godina podržava Agenciju za ravnopravnost spolova BiH u provedbi Rezolucije UN-a 1325 u Bosni i Hercegovini, delegacija ARS BiH boravila je u radnom posjetu Washingtonu.

Cilj posjeta bio je predstavljanje dobrih praksi Bosne i Hercegovine u provedbi Akcionog plana za provedbu UNSC Rezolucije 1325. Održani su sastanci s uposlenicima Instituta za inkluzivnu sigurnost i predstavnicima organizacija civilnog društva iz Washingtona koje se bave pitanjima mira i sigurnosti, a bilo je riječi o narednim koracima i nastavku suradnje u provedbi Akcionog plana.

State Depart_with Cathy RussellOrganiziran je i sastanak s prvom sekretarkom norveške ambasade u SAD-u, Maritom Sørheim-Rensvik, sa šeficom strateškog odjela USAID-a, Carlom Koppell, a delegacija se susrela i s Cathy Russell, ambasadoricom za globalna pitanja žena pri američkoj vladi i predstavnicima odjela američkog Ministarstva vanjskih poslova zaduženima za provedbu Nacionalnog akcionog plana SAD za implementaciju UN Rezolucije 1325.

Tijekom posjeta Washingtonu, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Samra Filipović Hadžiabdić razgovarala je s menadžericom programa Instituta za inkluzivnu sigurnost, Resolution to Act, Mariam Mansury. Tema razgovora je bio Akcioni plan za provedbu UN Rezolucije 1325 „Žene, mir i sigurnost“. Zaključeno je kako AP 1325 može biti globalni model, što potvrđuju i nagrade UN-a i NATO-a za učinkovitu provedbu Gender akcionog plana. Cijeli članak možete naći na linku:

http://buildingpeaceforum.com/2014/03/a-model-in-bosnia-and-herzegovina