Gender Centar Vlade FBiH u partnerstvu sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, borbu i zaštitu od nasilja u porodici Kantona 10 organizirao je dvodnevnu edukaciju o pristupu u radu sa žrtvama nasilja u porodici. Edukacija o pristupu u radu sa žrtvama nasilja je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekat se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA. Edukacija je održana na Kupresu, 08. i 09. juna 2017. u hotelu Adria Ski, a učesnici su bili predstavnici centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, obrazovanja i nevladinih organizacija sa područja Kantona 10. Edukatori/ce su bili: dipl. soc. radnica Marija Maganjić, dipl. soc. radnik Ilija Krišto i dipl. psihologinja Ankica Baković.