Gender Centar Vlade FBiH u partnerstvu sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, borbu i zaštitu od nasilja u porodici Srednjobosanskog kantona organizirao je dvodnevnu edukaciju o pristupu u radu sa žrtvama nasilja u porodici. Edukacija o pristupu u radu sa žrtvama nasilja je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekat se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA. Edukacija je održana na Vlašiću, 25. i 26. maja 2017. u hotelu Pahuljica, a učesnici su bili predstavnici centara za socijalni rad, policije, obrazovanja i nevladinih organizacija sa područja Srednjobosanskog kantona, a edukatorice su bile Mr. sci. Arnautović dr Azra i Dr. sci. Kristina Sesar