01. avgusta 20104. godine na snagu stupa Konvencije Vijeća Evope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska Konvencija). Tim povodom 24.jula 2014. godine je održana konferencija za štampu u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koju su zajednički organizovali Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina je u novembru 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope koja je ratificirala Konvenciju a sa nama je to uradilo još 11 zemalja Vijeća Evrope. Ovim se BiH obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama, zaštitu žrtava nasilja te kažnjavanje počinitelja nasilja.