Agencija za ravnoporavnost spolova BiH i Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH su, uz podršku Misije OSCE-a, organizirale Forum o ravnopravnosti spolova u političkim strankama u Sarajevu, 7. maja.

forum_09

 (video izjave su dostupne na sljedećem linku).

Izjava o opredijeljenosti političkih stranaka za ravnopravnost spolova, koja je tom prilikom prvi put predstavljena političkim strankama, uključuje konkretnu podršku koju Agencija, Misija OSCE-a, nevladine organizacije i drugi partneri očekuju od političkih stranaka u borbi za ravnopravnost spolova.

Zakon o ravnopravosti spolova i izborno zakonodavstvo BiH čine zadovoljavajući zakonodavni okvir ravnopravnosti spolova u političkom i javnom životu Bosne i Hercegovine. Postignut je i značajan napredak u samoreguliranju ravnopravnosti spolova i zastupljenosti žena unutar samih političkih stranaka, pa tako većina stranaka ima statutima propisane kvote za podzastupljeni spol.

Ovo, međutim, nije rezultiralo značajnim povećanjem zastupljenosti i uticaja žena na odlučivanje u stranačkim strukturama, a time ni u zakonodavnim i izvršnim tijelima vlasti. Također je imalo mali uticaj na prioritete izvršnih vlasti, kao i na uklanjanje nejednakog tretmana muškaraca i žena u društvu.

Za urodnjavanje javnog i političkog života, pogotovo u smislu uticaja i efekata na stanovništvo koje izabrane i imenovane osobe zastupaju, neophodna je veća odlučnost lidera političkih stranaka i veća demokratičnost stranaka, kako unutarstranačke mjere ne bi bile marginalizirane u sferu „samo ženskih pitanja“.

Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Misija OSCE-a u BiH su u 2014. godini pokrenule zajedničku inicijativu pod nazivom „Opredijeljenost političkih stranaka za ravnopravnost spolova u BiH“. Ova inicijativa ima za cilj pomoći političkim strankama da:

–          uz podršku lidera političkih stranaka provedu princip ravnopravnosti spolova kroz konkretne mjere u svojim statutima, programima i praksama imenovanja na unutar- i vanstranačke funkcije;

–          kroz obuke koje će provesti Agencija stvore mogućnosti za kandidatkinje da prošire svoju mrežu kontakata i uticaja u predizbornom periodu.

Prvi element ove inicijative sadržan je u Izjavi o opredijeljenosti političkih stranaka za ravnopravnost spolova, a koja je u srijedu, 7. maja, predstavljena na Forumu o ravnopravnosti spolova u političkim strankama u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu. Agencija za ravnoporavnost spolova BiH i Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH su, uz podršku Misije OSCE-a, organizirale Forum.

forum_05

Tom prilikom su predstavnice i predstavnici pet političkih stranaka, SDP BiH, PDP, HDZ BiH, SBB i SBiH, izložili mjere koje su ove stranke preduzele s ciljem urodnjavanja stranačkih statuta i programa, te povećanja zastupljenosti žena u članstvu i na višim pozicijama unutar stranaka. Među učesnicama su bile i predstavnice i predstavnici stranaka SDS i SDA, te brojne nevladine i međunarodne organizacije, dok su sve političke stranke bile pozvane da sudjeluju.

Izjava, koja je tom prilikom prvi put predstavljena političkim strankama, uključuje konkretnu podršku koju Agencija, Misija OSCE-a, nevladine organizacije i drugi partneri očekuju od političkih stranaka u borbi za ravnopravnost spolova.

U predizbornom periodu, Agencija će izjavu, uz popratno pismo, poslati svim političkim subjektima na potpisivanje. Potpisnicima će se omogućiti da svoju opredijeljenost za ravnopravnost spolova promoviraju u predizbornoj kampanji, ali će se od stranaka u kampanji, a posebno nakon izbora, kod imenovanja i definiranja prioriteta, politika i izrade propisa, očekivati da poštuju princip za koji su se opredijelili.

Agencija, a i sve nevladine organizacije koje su učestvovale u procesu, stoje na raspolaganju političkim strankama za unapređivanje svojih statuta, programa, praksi i djelovanja u tijelima vlasti. Predstavnicama i predstavnicima stranaka je predloženo da u predstojećem periodu izjavu predstave stranačkim vodstvima i zagovaraju  njeno potpisivanje.

“OSCE misija u BIH stavlja bitan naglasak na učešću žena na mjestima odlučivanja i u političkom životu i „ohrabruje sve političke aktere da promoviraju ravnopravnost učešće žena i muškaraca u političkim aprtijama sa cilje ostvarivanja balansa u učešću u zakonodavnim i izvršnim tijelima na svim nivoima vlasti.” (Nina Suomalainen, zamjenica voditelja Misije OESS-a u BiH)
“Podrška Izjavi o opredijeljenosti ravnopravnosti spolova za političke partije bi bio jasan znak da političari žele da posvete više vremena pitanjima koji se tiču običnih građana. Potreba da se podrži provođenje javnih politika u oblasti ravnopravnosti spolova, analizira uticaj društvenog razvoja na žene i muškarce i da se iskorijene specifični oblici diskriminacije na osnovu spola su osnove Izjave ali i čine osnovna pitanja koja se tiču žena i muškaraca ove zemlje.” (Thomas Busch, voditelj Politickog odjela Delegacije EU u BiH)
“Ubijeđeni smo da „će biračko tijelo nagraditi one stranke koje istinski budu opredjeljenje i budu djelovale u skladu sa ovim ciljevima i prioritetima svojim glasovima za koje se nadamo da više neće biti rodno stereotipni.“ Izjava o opredjeljenosti ravnopravnosti spolova za političke partije koja definira osnovne pretpostavke za rad političkih partija na pitanjima ravnopravnosti spolova može poslužiti kao osnovno sredstvo za postizanje ovog cilja.” (Samra Filipovic Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH)