Na Press konferenciji koja je održana 04.03.2013. godine u prostorijama Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine sa početkom u 12:00 sati promovirane su ovogodišnje aktivnosti vladinih i nevladinih organizacija na tradicionalnom obilježavanju Sedmice ravnopravnosti spolova u BiH i predstavljeni izabrani projekti, podržani iz Finansijskog mehanizma za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP) za 2013. godinu.

U cilju promocije ovih aktivnosti ali i skretanja pažnje javnosti na značaj promocije pitanja koja su bitna i za žene i muškarce, djevojčice i dječake, Agencija za ravnopravnost spolova BiH je koordinirala izradu Kalendara aktivnosti na obilježavanju Sedmice ravnopravnosti spolova u BiH  2013.

 Prisutnim medijima obratila sedirektorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžiabdić,istaknuvši okvirne statističke podatke zastupljenosti muškaraca i žena na rukovodećim pozicijama u ministarstvima Bosne i Hercegovine, te naglasila da:

– na pozicijama ministara nema niti jedna žena,

– od 10 mjesta zamjenika/ca ministara 6 zauzimaju žene ili 60%,

– na mjestima pomoćnika/ca je 42 muškarca i 6 žena (12,5%).

 Prema analiziranim podacima zastupljenosti muškaraca i žena u 59 institucija Bosne i Hercegovine (agencije, direkcije, zavodi, komisije, uprave, instituti, uredi…) na najvišim rukovodećim pozicijama nalazi se 31,6% žena, na pozicijama zamjenica 24,3% je žena, a na mjestima pomoćnica 47,8% je žena.

 Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Samra Filipović-Hadžiabdić je također predstavila rezultate 36 projekata nevladinih organizacija koje su podržane iz sredstava FIGAP programa 2010. godinete je predstavila18 novih projekata koji su podržani početkom ove godine. Preko milijon KM uloženo je u provedbu tih projekata a nevladine organizacije su u provedbi ovih projekata doprinijeli svojim znanjem, resursima, pa čak i sa sredstvima.