Mediteranska je unija okupila oko 200 sudionika iz 35 zemalja na konferenciji u Barceloni na kojoj je bilo riječi o iskustvima na polju ravnopravnosti spolova, potpisivanju sporazuma o financiranju i suradnji, te su i službeno započeti specifični projekti.

barc

„Socio-ekonomsko osnaživanje žena: Projekti za napredak“ je operativni rezultat Treće Mediteranske ministarske konferencije održane u Parizu krajem 2013. godine, a osnovni cilj konferencije jeste stvoriti uvjete za socioekonomsko osnaživanje žena u mediteranskoj regiji i potaknuti provedbu projekata i inicijativa na polju rodnih poslova.

Nakon dvodnevnog zasjedanja zajednički je zaključak bio kako je uloga žene, ali i mladih, nužna ako se žele graditi ekonomski napredna i socijalno stabilna društva.

Sekretarijat Mediteranske unije potpisao je dva sporazuma o financiranju i to s Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Flamanskog odjela za vanjske poslove, a sredstva su namijenjena projektima i inicijativama Mediteranske unije na polju ravnopravnosti spolova. Inicirana je i suradnja s UN WOMEN i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i to na polju osnaživanja žena.

S obzirom da je okupila promotore projekata i donatore sa sjevernog i južnog Mediterana, ova je konferencija postala stalna platforma za stvaranje partnerstava i lansiranje regionalnih projekata u Mediteranskom bazenu.