Svake godine 30.aprila se obilježava Međunarodni dan odgoja bez batina. Ovaj dan se pokušava skrenuti pažnja na sve veći broj zabilježenih slučajeva porodičnog nasilja nad djecom. Učenici “Četvrte osnovne škole ” Torlakovac i “Treće osnovne škole ” Oborci, općina Donji Vakuf zajedničkim trudom su poslali poruku da #Nasilje nikad nije rješenje.