RoM (1)

Međunarodni dan muškaraca se obilježava 19. novembra od 1999. godine u 50 zemalja svijeta na svim kontinentima, Bosna i Hercegovina već drugu godinu zaredom obilježava ovaj dan.

Ciljevi obilježavanja Međunarodnog dana muškaraca uključuju unapređenje zdravlja muškaraca, mladića i dječaka, unapređenje mira, sigurnosti i kvaliteta života, harmonizaciju odnosa među spolovima, promociju ravnopravnosti spolova, te naglašavanje pozitivne uloge muškaraca u društvu. Takođe ovaj dan se obilježava u cilju promoviranja pozitivnih primjera uloge muškaraca u društvu, te njihovih dostignuća i doprinosa zajednici, porodici, braku i brizi oko djece.

S obzirom da su neravnopravnost spolova i diskriminacija na osnovu spola pitanja koja utiču na ostvarivanje prava i žena i muškaraca, radi efikasnog rada na otklanjanju neravnopravnosti spolova i diskriminacije na osnovu spola, neophodno je poticati veće uključivanje muškaraca kao saveznika. Uključivanje muškaraca i dječaka u sve segmente ravnopravnosti spolova dovodi do smanjenja nasilja u kojima su počinitelji muškarci, vodi ka unapređenju partnerskih i porodičnih veza, jača inicijative ženskog pokreta, utiče na poboljšanje zdravlja i žena i muškaraca, dječaka i djevojčica sa ciljem ubrzanja i efikasnosti svih drugih intervencija na polju ravnopravnosti spolova.

 Imajući u vidu izazove koje nameće borba za ostvarivanje ravnopravnost spolova, Agencija za ravnopravnost spolova BiH je prepoznala muškarce kao partnere u  ovom procesu. Kao i njegov prethodnik, drugi Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period 2013.- 2017. previđa uključivanje muškaraca u promociji ravnopravnosti spolova, odnosno značaj njihove uloge.

 Agencija za ravnopravost spolova BiH će u saradnji sa OSCE misijom u BiH i UN Women, u decembru ove godine organizovati konferenciju „Uloga muškaraca u promociji ravnopravnosti spolova“. Na konferenciji će se prezentirati OSCE-ova publikacija „Prevazilaženje neravnopravnosti: Muškarci i rodna ravnopravnost u regionu OSCE-a“, koja predstavlja značajan izvor ideja o različitim načinima uključivanja muškaraca u promoviranje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova.

 Također, ova publikacija daje uvid u novi i drugačiji pristup dugogodišnjoj problematici transformacije bh. društva iz patrijarhalnog u društva ravnopravnih žena i muškaraca.