zim_logoAgencija za statistiku BiH je objavila novo izdanje publikacije Žene i muškarci u BIH 2013“. 

U ovoj publikaciji se, na jednom mjestu, sistematski prikazuju podaci vezani za položaj žena i muškaraca u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, političkog i privatnog života (stupanje u brak, rođenje djece i sl), prema dostupnim podacima razvrstanim po spolu.

Publikacija se sastoji od slijedećih poglavlja: stanovništvo, zdravstvo i mortalitet, obrazovanje, zaposlenost, socijalna zaštita, životni standard, politička vlast, Lokalni izbori 2012., javna uprava, pravosuđe i nasilje nad ženama. U njoj su dati tabelarni i grafički prikazi podataka, a pored apsolutnih podataka prikazanih po spolu, data je i spolna raspodjela prikazana u postocima. Ova publikacija može poslužiti kao izvor informacija svim korisnicima zainteresovanim za položaj žena i muškaraca i za jednakost spolova u Bosni i Hercegovini.

Prema članu 18. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini svi statistički podaci i informacije koji se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju u državnim tijelima na svim nivoima, javnim službama i ustanovama, državnim i privatnim preduzećima i ostalim subjektima, moraju biti iskazani po spolu.

Veoma je značajno naglasiti da je ova statistička publikacija dopunjena novim indikatorima u saradnju između Agencije za statistiku i Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine.

Po prvi put se u ovoj publikaciji objavljeni podaci koje je izvorno prikupila i obradila Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine koji se odnose na broj i položaj žena u sektoru odbrane i sigurnosti, prevalencije nasilja te prikazuje podatke o zastupljenosti žena u skupštinama opština, općinskim vijećima odsnosno gradskim skupštinama/vijećima.