Oblasti ravnopravnosti spolova

U ovom dijelu web stranice definirano je stanje ravnopravnosti spolova  u prioritetnim oblastima Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i međunarodnih standarda za ravnopravnost spolova.

Naglasak je stavljen na prava osoba u prioritetnim oblastima i način i mehanizmi zaštite od kršenja ovih prava.

Tel: +387 33 66 58 83
Fax: +387 33 26 52 00

E-mail: protokol@gcfbih.gov.ba