Na održanoj 7. sjednici Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podržana je inicijativa poslanice Ismete Dervoz koja se odnosi na ostvarivanje ravnopravnosti u  jeziku u odnosu na osobe ženskoga roda.

Inicijativa glasi:

„U skladu s članom 8. Poslovnika Predstavničkog doma, upućujem inicijativu kolegijima oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa zahtjevom da iniciraju donošenje odluke koja će osigurati zaustavljanje diskriminacije i ostvarivanje ravnopravnosti u jeziku u odnosu na osobe ženskoga roda koji se koristi u komunikaciji, internim aktima i materijalima, aktima i materijalima koji se šalju drugim institucijama u zemlji i inostranstvu, poslovnicima domova PSBiH i svim drugim situacijama koje to zahtijevaju“.

 Dogovoreno je učešće članova komisije na tematskoj sjednici „Jačanje političke volje u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja“, koja će, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Uredom rezidentnog koordinatora Ujedinjenih naroda u BiH, biti održana 2. i 3. aprila 2012. godine.

 Također, odlučeno je da se tematska sjednica, na kojoj će se raspravljati o položaju Romkinja u BiH, održi krajem aprila ili početkom maja 2012. godine.