I pored postojanja odličnih mehanizama, nema dovoljno žena u vlasti (S.F.Hadžiabdić)

Očigledno da dobra zakonska rješenja nisu dovoljna za zastupljenost oba spola (N.Lozančić)

Odnos prema ravnopravnosti spolova je prije svega pitanje političkih partija (N.U.Zaimović)

Sa 22 posto žena u PSBiH, BiH stoji ispod prosjeka u OSCE regiji (A.Van Heel Merdanović)