Predstavnički dom PSBiH je, na svojoj 58.sjednici održanoj 05.12.2013.godine, usvojio Izvještaj Vijeća ministara BiH o stanju ravnopravnosti spolova u BiH u 2011. godini, CEDAW: zaključna zapažanja na kombinirano Četvrti i peti periodični izvještaj BiH i Gender akcijski plan BiH za period 2013.-2017. godine.

Data je puna podrška Gender akcijskom planu BiH za period 2013.-2017. godine i zahtijeva se njegov puno provođenje, te se traži da nadležna parlamentarna komisija redovno izvještavati ovaj Dom o provođenju, uključujući i informacije o eventualnom neispunjavanju obaveza u odgovornim institucijama. Pozdravljen je napredak ostvaren u BiH od razmatranja prethodnog periodičnog izvještaja, kako je to konstatirao i UN-ov Odbor za CEDAW, te se poziva na dalje ulaganje napora u potpunom provođenju preporuka sadržanih u Zaključnim zapažanjima Odbora o Četvrtom i petom periodičnom izvještaju BiH, naročito vodeći računa o ostavljenim rokovima za provođenje preporuka. Zatraženo je od Vijeća ministara BiH da u najkraćem roku utvrdi i podnese prijedlog zakona o pravima žrtava mučenja, kao i program za žrtve seksualnog nasilja u sukobu i mučenja.