Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini 01.04.2014. godine potpisali su Memorandum o razumijevanju čiji je cilj nastavak zajedničkog rada na promociji ravnopravnosti spolova. To je ujedno i podrška promociji ravnopravnosti spolova među političkim strankama, te povećanje javne prisutnosti kandidatkinja i njihovih sposobnosti.

Memorandum su potpisali direktorica ARS BiH, Samra Filipović Hadžiabdić i zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju OSCE-a, Ken Palmer.

MemorTom je prilikom direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović Hadžiabdić kazala:

„Postotci sami po sebi, nisu cilj koji želimo postići, no oni su dobar pokazatelj stanja ravnopravnosti spolova, pa i kad je riječ o izborima. S obzirom da žene čine više od 50% članstva u većini političkih stranaka u Parlamentarnoj skupštini BiH i da postoji relativno visok postotak žena u stranačkim tijelima odlučivanja, žene su i dalje nedovoljno zastupljene na izbornim listama, a čine samo 20% od ukupnog broja izabranih kandidata“.

Zamjenik direktora Odjela za ljudsku dimenziju Misije OSCE-a u BiH, Ken Palmer, istaknuo je kako je nivo političkog sudjelovanja žena još uvijek vrlo nizak.

„Od ključne je važnosti da se glas žena tijekom kampanja čuje glasnije, a mi planiramo surađivati s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH kako bismo pomogli da osigura veću posvećenost političkih stranaka tom cilju i promociji kvalificiranih kandidatkinja“, dodao je Palmer.

Tijekom narednih šest mjeseci, projekt koji provodi Agencija za ravnopravnost spolova BiH obuhvatit će osam radionica kojima će se poboljšati sposobnost vođenja kampanje oko 400 kandidatkinja, a jedan od ciljeva projekta je otvaranje dijaloga o ravnopravnosti spolova s političkim strankama.