IMG_59411

Memorandum o razumijevanju između Koordinacijskog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za UN Rezoluciju 1325 u Bosni i Hercegovini i trinaest nevladinih organizacija, potpisan je 29. listopada/oktobra u zgradi UN-a u Sarajevu. Memorandum predstavlja platformu za suradnju, koordinaciju aktivnosti i razmjenu informacija između relevantnih vladinih institucija i ključnih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima žena, mira i sigurnosti.

 Akcioni plan za provedbu UN Rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” već se neko vrijeme uspješno provodi u Bosni i Hercegovini i prepoznat je kao globalni model za provedbu ove rezolucije. Nezavisna procjena Akcionog plana koju je proveo Institut za inkluzivnu sigurnost iz Washingtona ukazala je na oblasti na kojima se treba dodatno raditi kako bi provedba AP bila još uspješnija.

Jedna od preporuka jeste i uključivanje nevladinih organizacija u koordinacijski mehanizam kroz ostvarivanje partnerstva u pripremi i realizaciji aktivnosti iz novog Akcionog plana za razdoblje 2014-2017.g. Uloga nevladinih organizacija u ovom procesu presudna je kad je riječ o prijenosu znanja i suradnji s lokalnim tijelima samouprave u procesu provođenja Rezolucije 1325 na lokalnom nivou. Jedan od osnovnih naglasaka novog Akcionog plana bit će na provođenju principa humane sigurnosti što je novi i jedinstveni primjer u radu na provođenju Rezolucije koji bi trebao „humanizirati“, odnosno, osigurati mir i sigurnost svakoj pojedinki i pojedincu u svakoj zajednici u Bosni i Hercegovini.

Ovo je prvi put da se uspostavlja model kontinuirane i održive koordinacije između predstavnika civilnog društva i institucija vlasti u BiH”, kazala je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

 “Ovo je na neki način historijski model u BiH, gdje je uspostavljen novi model suradnje, koji neće utjecati na kvalitetu samo vašeg rada, već će također imati određene implikacije na vaše kolege u drugim institucijama vlasti kako u BiH, tako i na globalnom nivou”, istakla je Anne- Marie Esper Larsen, predstavnica UN Women – Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Potpredsjednik Instituta za inkluzivnu sigurnost iz Washingtona Miki Jačević zaključio je da je „BiH prepoznata kao globalan primjer“, istaknuvši kako je prošlog tjedna donesena šesta Rezolucija o temi mira i sigurnosti, kojom se i dalje povećava utjecaj ove teme u UN-ovom sistemu, posebno implementacije na nivou država i vlada.