slikaMeđunarodni protokol o dokumentovanju i istraživanju slučajeva seksualnog nasilja u konfliktu, koji je potpisalo 155 zemalja, uključujući i BiH, predstavljen je na događajima u Sarajevu, Mostaru, Banjaluci, Brčkom i Zenici u novembru 2014. godine. Ovi događaji su zajednički poduhvat britanske ambasade u BiH, Misije OSCE-a u BiH, BIRN-a, Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC), Centra za obuku za operacije podrške miru, nevladinih organizacija i institucionalnih partnera.

Protokol od država zahtijeva jačanje lokalnog zakonodavstva da bi se odgovorni za seksualno nasilje u konfliktu mogli pouzdano procesuirati unutar i van država gdje su ti zločini počinjeni. S tim ciljem, službeno su predstavljena tri obrazovna modula koji će poslužiti kao osnova za program obuke posebno osmišljene za sudije i tužioce, istražioce slučajeva ratnih zločina i pripadnike oružanih snaga.

Ovaj protokol prvobitno je predstavljen na globalnom samitu u junu 2014. godine u Londonu godine na inicijativu tadašnjeg britanskog ministra vanjskih poslova Vilijama Hejga i specijalne izaslanice UNHCR-a za izbjeglice Anđeline Džoli. Cilj inicijative je bio da razbije kulturu nekažnjavanja seksualnog nasilja u konfliktu.

Osnovna svrha Protokola jeste da promoviše preuzimanje odgovornosti za zločine seksualnog nasilja po međunarodnom pravu. To se ostvaruje uspostavljanjem osnovnih principa za dokumentovanje seksualnog nasilja kao zločina po međunarodnom pravu, na osnovu prikupljenih uspješnih rezultata sa terena. Protokol nije obavezujućeg karaktera za države. Bolje je reći da služi kao alat kojim će se potpomoći nastojanja domaćih i međunarodnih praktičara iz oblasti pravosuđa i ljudskih prava, kako bi na učinkovit i zaštitnički način dokumentovali zločine seksualnog nasilja po međunarodnom pravu – kao ratne zločine, zločine protiv čovječnosti ili čin genocida.