CEDAW izvještaj

cedawNakon što je delegacija Bosne i Hercegovine je u petak  19.jula 2013. godine u Ženevi podnijela 4. i 5. periodični Izvještaj o stanju ravnopravnosti spolova u BiH Komitet za eliminaciju diskriminacije nad ženama objavio je svoja Zaključna zapažanja na kombinovani četvrti i peti periodični izvjestaj Bosne i Hercegovine  kojima je zadužio Bosnu i Hercegovinu za dalje aktivnosti u oblasti ravnopravnosti spolova i prava žena.

Komitet je odao priznanje Bosni i Hercegovini na detaljnom kombinovanom četvrtom i petom periodičnom izvještaju, pisanim odgovorima na spisak pitanja koji je sačinila radna grupa Komiteta prije sjednice i odgovorima na pitanja koja je Komitet usmeno postavlјao. Komitet je pozdravio napredak koji je postignut od razmatranja trećeg periodičnog izvještaja Zemlje članice 2006. godine (CEDAW/C/BIH/3) u preduzimanju zakonodavnih reformi, u oblasti unapređena institucionalnog i političkog okvira sa cilјem ubrzavanja ukidanja diskriminacije žena i promovisanja ravnopravnosti spolova te osiguravanja primjene međunarodnih standarda i ratifikacije ili pristupanja novim međunarodnim i regionalnim instrumentima.

Komitet je podsjetio Bosnu i Hercegovinu na obavezu na sistematično i stalno sprovođenje odredbi Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena. U tom kontekstu Komitet je dao niz preporuka i zaključnih zapažanja u oblastima: žene u postkonfliktnim situacijama, pravni mehanizmi za žalbe, nacionalni mehanizmi za unapređenje položaja žena, stereotipi, nasilјe nad ženama, trgovina lјudskim bićima i iskorištavanje prostitucije, učešće u javnom i političkom životu, državlјanstvo, obrazovanje, zapošlјavanje, zdravlјe, ugrožene grupe žena, brak i porodični odnosi i prikuplјanje i analiza podataka.

Skills

Posted on

3. Februara 2014.