Izvještaj Peking +20

U kontekstu dvadesete godišnjice Četvrte svjetske konferencije o ženama i usvajanja Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje Agencija za ravnopravnost spolova BiH  u saradnji i uz podršku UN WOMEN je izradila Izvještaj o pregledu napretka u provođenju Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje za Bosnu i Hercegovinu “Peking +20”.

Izvještaj ukazuje na evidentan napredak u institucionalizaciji standarda za ravnopravnost spolova u zakonodavni okvir u Bosni i Hercegovini te danas veliki broj sistemskih zakona sadrži standarde koji zabranjuju diskriminaciju i nasilje po osnovu spola. Ovaj napredak znači da su standardi za ravnopravnost spolova uvedeni u zakonodavne procese, uključujući politike i strategije, kao i u planiranje i programiranje mjera u različitim oblastima.

To se prije svega odnosi na: donošenje politika i strategija koje uključuju principe ravnopravnosti spolova, vođenje statistike razvrstane na osnovu spola, primjenu afirmativnih mjera i sl. Poseban napredak predstavlja usaglašavanje propisa iz oblasti rada, zdravstvene i socijalne zaštite, sigurnosti i odbrane, izbornog procesa, kao i zakoni koji su usaglašeni u cilju pružanja zaštite žrtvama nasilja na osnovu spola, uključujući i nasilje u porodici.

Skills

Posted on

27. Juna 2014.