Rasprostranjenost i karakteristike nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini

Studija o rasprostranjenosti nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, kao prva studija ove vrste u Bosni i Hercegovini, nastala je kao rezultat anketnog istraživanja, koje su proveli Agencija za ravnopravnost spolova BiH i entitetski gender centri u saradnji sa statističkim institucijama, a uz podršku UNFPA i UN WOMEN. Osnovni cilj studije bio je istražiti rasprostranjenost i učestalost različitih oblika nasilja nad ženama u sferi privatnih odnosa i šire zajednice.

Za potrebe prvog istraživanja rodno zasnovanog nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini razvijena je posebna metodologija koja u svom jezgru sadrži metodologiju UNECE, ali uključuje i dodatne komponente. Ona je nastala iz napora da se, istovremeno, osigura uporedivost sa drugim zemljama u pogledu primjene metodologije UNECE, ali i da se sagledaju dodatni aspekti nasilja koji  UNECE -ovom metodologijom nisu obuhvaćeni, kao što su faktori i determinante  nasilja, njegove posljedice i obraćanje institucijama i organizacijama za podršku žrtvama nasilja.

Rasprostranjenost i karakteristike nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini

Skills

Posted on

21. Januara 2014.