GRB_portofolio

Ovaj udžbenik predstavlja pionirsko djelo među akademskim publikacijama iz oblasti rodno odgovornog budžetiranja u regiji, i uključuje jedinstvenu kombinaciju znanja četiri renomirane univerzitetske profesorice i ekspertice iz pet različitih zemalja. Udžbenik nudi sveobuhvatan pregled rodno odgovornog budžetiranja: od osnovnih pojmova budžeta i planiranja, do metodologija rodno odgovornog budžetiranja i globalnih primjera njihove implementacije.

Očekuje se da će ovaj udžbenik poslužiti ne samo kao osnovni materijal za izučavanje rodno odgovornog budžetiranja na rodnim studijima na univerzitetima nego da će ga, pored toga, koristiti i profesori i studenti iz drugih oblasti, kao i stručnjaci i praktičari koji imaju za cilj da rodno odgovorno budžetiranje primjenjuju u svom radu.

Udžbenik za rodno odgovorno budžetiranje

ROB_mladiPriručnik za monitoring i evaluaciju politika i strategija prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja je edukacijski, informativni i praktični resurs kojim će se služiti prvenstveno mladići i djevojke uključeni u izradu, praćenje i analizu strategija prema mladima kroz praćenje i analizu budžetskih izdvajanja, ali i svi oni kojima je potrebno više znanja i razvijanje vještina za pokretanje i provođenje inicijative rodno odgovornog budžetiranja.

Priručnik za monitoring i evaluaciju politika i strategija prema mladima primjenom principa i metoda rodno odgovornog budžetiranja