Direktorica Agencije za ravnopravost spolova Bosne i Hercegovine Samra Filipović-Hadžiabdić je 22.06.2012.godine u prostorijama Agencije primila grupu žena koje imaju status osoba pod međunarodnom zaštitom (tražitelji azila, priznate izbjeglice i osobe pod supsidijarnom zaštitom i osobe koje uživaju privremeni prihvat) u Bosni i Hercegovini.

 Grupu je predvodila Diana Riđić, koordinatorica projekta psihosocijalne pomoći osoba pod međunarodnom zaštitom Fondacije bosanskohercegovačke inicijative žena ( BHWI).

 Predstavljeni su problemi žena, ove grupe, u ostvarivanju prava kao i mogućnosti unaprijeđenja zaštite osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Naglašeni su problemi u ostvarivanju sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, loših uslova stanovanja i minimalnih socijalnih davanja. Naročit problem predstavljaju posebne potrebe različitih kategorija kao što su stare osobe, bolesni sa psihičkim poteškoćama, invalidne osobe, djeca i osobe sa posebnim potrebama